Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, ο τόπος μας και η Χώρα μας γενικώτερον, αφού διήλθε μίαν πολλαπλήν κρίσιν επί δεκαετίαν και αφού ανέμενε να ανακάμψη εις την κανονικότητα, ενέπεσεν εις το χειρότερον, ευρέθη αντιμέτωπος με ένα Βιολογικόν Πόλεμον, με άγνωστες μελλοντικές συνέπειες.

Πέραν αυτού έχει αποδυθεί εις ένα διπλωματικόν μαραθώνιον, για την προστασίαν των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

Ο αντίπαλος εις αυτές ή παρόμοιες περιπτώσεις μετέρχεται κάθε τρόπον και μέσον, όπως την μείωσιν, με την χρήσιν του παραλόγου, του ψεύδους και άλλων μεθόδων, απευθύνεται εις τον στόχον, το οποίον θέλει να προσβάλη, εις το περιβάλλον, εις τους φίλους και εις τους γνωστούς του. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, προκειμένου να καταποντίση τον άλλον και να εξυψώση τον εαυτόν του.

Εδώ επιβάλλεται να κατανοήσωμεν όλοι μας ότι ουδείς εις τον τόπον μας είναι άχρηστος, όπως επιχειρείται να περάση το μήνυμα. Όλοι είμεθα προσωπικότητες, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς να έχωμεν ανάγκην από «πάτρωνες».

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας, οι νοικοκυρές των χωριών μας, οι απλοϊκοί άνθρωποι, είναι εκείνοι, οι οποίοι -με λευκά χέρια- στηρίζουν την Εθνικήν μας Οικονομίαν, την Ιστορίαν, την Παράδοσιν, την Πολιτιστικήν μας Κληρονομιάν. Κάποια άτομα -ευτυχώς όχι από τον τόπον μας, όχι από το περιβάλλον μας- προσπαθούν να αφαιρέσουν κάθε προσόν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι στυλοβάτες της προγονικής μας παρακαταθήκης. Τους επαναλαμβάνουν διαρκώς το ίδιο παραμύθι -με τον τρόπον τους- ώστε να τους πείσουν, να υιοθετήσουν τις απόψεις των ινστρουχτόρων. Χρησιμοποιούν την παραποίησιν των γεγονότων της σήμερον και του παρελθόντος και ο,τιδήποτε μπορεί να φανταστή ανθρώπινος νους. Είναι άριστοι εις την τέχνην των, να στρέφουν ανθρώπους εναντίον άλλων, να προκαλούν αντιπαλότητες και αντιζηλίες, χρησιμοποιούντες «το διαίρει και βασίλευε»

Ο Σουν Τσε γράφει: «Δημιουργήσατε ταραχή στον αντίπαλο, ενσπείρετε διχόνοια ανάμεσα στους αρχηγούς δημιουργώντας κλίμα ζήλιας και δυσπιστίας, προκαλέσατε απειθαρχία, καλλιεργήστε κλίμα δυσαρέσκειας… Φροντίστε να φθάσουν στην αυλή του αντιπάλου ηγέτη οι φήμες για ανυποληψία και υποψίες για τους στρατηγούς του».

Τελικά, για να μη μακρηγορούμε, απαιτείται σύσφιγξις των μεταξύ μας σχέσεων, ώστε να προχωρήσωμε δυναμικά μπροστά και η Νίκη θα είναι δική μας εις όλους τους τομείς.          

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων