Αρχαιρεσίες και Σύσταση ΔΣ του Συλλόγου

Στις 3/2/2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Απανταχού Νασιωτών με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου.

Κατά τις εκλογές βρέθηκαν 40 ψηφοδέλτια με έγκυρα 40, λευκά 0 και άκυρα 0. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα εξής:

Τακτικά Μέλη

 • Δεχουνιώτης Δημήτρης με ψήφους 37
 • Τράγκα Ιωάννα με ψήφους 27
 • Βέσκος Πασχάλης με ψήφους 26
 • Κασσόρης Βλάσης με ψήφους 25
 • Σπυροπούλου Παναγιώτα με ψήφους 23
 • Δημητρακόπουλος Σπήλιος με ψήφους 22
 • Καλύβα Ευή με ψήφους 21 (κλήρωση)

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Αναγνωστόπουλος Ανδρέας με ψήφους 21 (κλήρωση)
 • Παπαδημητρακοπούλου Αικατερίνη με ψήφους 16
 • Καλύβας Βασίλης με ψήφους 14
 • Μιχαλόπουλος Ηλίας με ψήφους 10

Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Χριστόπουλος Γεώργιος με ψήφους 27
 • Γιαννόπουλος Ιωάννης με ψήφους 24
 • Ζίγκηρης Απόστολος με ψήφους 22

Κατόπιν συναντήσης των νέων μελών του ΔΣ, η σύστασή του διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρόεδρος: Δεχουνιώτης Δημήτριος
 • Αντιπρόεδρος: Βέσκος Πασχάλης
 • Γραμματέας: Τράγκα Ιωάννα
 • Ταμίας: Σπυροπούλου Παναγιώτα
 • Μέλος: Κασσόρης Βλάσης
 • Μέλος: Δημητρακόπουλος Σπήλιος
 • Μέλος: Καλύβα Ευή