Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ».
Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ».
Πρόεδρος…………………Σωκράτης Μούσιος
Αντιπρόεδρος…………..Μπαλφούσιας Παναγιώτης 
Γραμματέας ……………..Αθανάσιος Χριστοδουλόπουλος
Ταμίας………………………Σπύρος Κατσουλιέρης
Αν. Γραμματέας………..Φωτόπουλος Γεώργιος
Αν Ταμίας…………………π. Σπυρίδων Καζάνης
Μέλος………………………Αθανάσιος Νασιόπουλος
Μέλος……………………….Κωνσταντινος Κατσιάρης

Μέλος………………………’Ιωάννη Γκίκα 

Μέλος………………………Φίλιππα Παντούλια

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους και καλή δύναμη με υπομονή και επιμονή