Ορκίστηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2022, Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ., ο κ. Σπύρος Πολίτης, από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Γιάννη Καρβέλη.
Ακολούθησε συνεργασία με θέμα τον γενικότερο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των θεμάτων του νοσοκομείου.