ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ