Έχει καταθέσει σχετική Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας

Ο βουλευτής Αχαΐας και Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής, στηρίζει το αίτημα για ανανέωση των συμβάσεων των συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η συνεισφορά των οποίων θεωρείται κρίσιμη, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας.

Οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών λήγουν τον Οκτώβριο του 2022, και πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα επέκτασης των υπαρχόντων συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων, μέχρι 31.10.22 είναι απαραίτητο να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Οι ενενήντα (90) εργαζόμενοι στην καθαριότητα στην πλειοψηφία τους συντηρούν με το μισθό τους πολυμελείς οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες.

Για αυτούς τους λόγους, ο Αχαιός βουλευτής ζητά την άμεση παράταση των συμβάσεων για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα, του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Τσιγκρής έχει καταθέσει σχετική Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.