Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στην βράβευση του Λειβαρτζινού Παναγιώτη Φράγκου, τ. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, για την 45ετη προσφορά του στην ανάπτυξη. Του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου… και στα εγκαίνια του Μουσείου των Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών.

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή βράβευση του Λειβαρτζινού Παναγιώτη Φράγκου από το Σύλλογο Εκτελωνιστών -Τελωνειακών Πειραιώς-Αθηνών…


Ο ΤΙΜΗΘΕΙΣ ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΝΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΠΡOΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΠΑ, ΚΑΡΝΕΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΕΞΙΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΜΕΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ ΤΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΠΑΝ. ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗ