Το Ειρηνοδικείο της Κλειτορίας “βγαίνει στο σφυρί” από το ΤΑΙΠΕΔ

Πηγή από την εφημερίδα Γνώμη Πατρών

…ίσως αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Καλαβρύτων

Στο σφυρί βγαίνει από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Αuction και τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr, το πρώην Ειρηνοδικείο Κλειτορίας.

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα, εμβαδού 590 τ.μ., σε οικόπεδο 909 τ.μ., που βρίσκεται στην Κλειτορία, σε απόσταση 400 μ. από την κεντρική πλατεία και είναι προσβάσιμο μέσω της επαρχιακής οδού Τρίπολης-Καλαβρύτων.

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της α’ Φάσης του διαγωνισμού, λήγει στις 18 Μαρτίου 2021.

Το παρόν ακίνητο, ίσως αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Καλαβρύτων, ώστε αν αποκτηθεί να μπορέσουν να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες του, καθώς επίσης και το μουσείο του Αρχαίου Κλείτορα, ή το Κέντρο Μύθου.

Σε διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση ακινήτου στο νομό Αχαϊας προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ. Η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Auction και τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr και η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της α’ φάσης του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την πώληση του ακινήτoυ:
Q 110941 R3: οικόπεδο 909 m2 με κτίριο 590 m2 στην Κλειτορία Ν. Αχαΐας

Προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Πρώτης Προσφοράς:
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, 14.00 ώρα Ελλάδας

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτού Τύπου
Χρόνος Έναρξης: 27/10/2020 13:00:00
Χρόνος Λήξης: 18/03/2021 14:00:00

Εγγύηση Συμμετοχής:
Δέκα χιλιάδες Ευρώ (€ 10.000)
Δυνατότητα καταβολής Συμφωνημένου Τιμήματος σε δόσεις:
Το Συμφωνημένο Τίμημα δύναται να καταβληθεί είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε έως πέντε (5)
ετήσιες δόσεις, ως εξής:
(α) πρώτη δόση κατά την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας:
είκοσι τοις εκατό (20%) του Συμφωνημένου Τιμήματος
(β) ελάχιστο ύψος επόμενων (έως τεσσάρων (4)) ετήσιων δόσεων:
είκοσι τοις εκατό (20%) του Συμφωνημένου Τιμήματος
(γ) είδος και ύψος επιτοκίου:
σταθερό, πέντε και ένα τέταρτο τοις εκατό (5,25%) ετησίως
(δ) η κυριότητα του Ακινήτου έως την πλήρη εξόφληση του Συμφωνημένου Τιμήματος:
• είτε μεταβιβάζεται στον Πλειοδότη με παροχή εγγυητικής επιστολής προς το Ταμείο
ισόποσης με το πιστωθέν Συμφωνημένο Τίμημα, απομειούμενης κατά τις καταβληθησόμενες
δόσεις,
• είτε διατηρείται από το Ταμείο με αίρεση.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται λεπτομερώς
στους από 27.10.2020 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού.

Το ΤΑΙΠΕΔ «βγάζει» προς πώληση μέσω του διαγωνισμού και το Πρώην Ειρηνοδικείο Κλειτορίας. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα στο ορεινό χωριό Κλειτορία του δήμου Καλαβρύτων 589,87 τμ. Βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων από την κεντρική πλατεία και είναι προσβάσιμο μέσω της επαρχιακής οδού Τρίπολης- Καλαβρύτων (πώληση).