ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ COMPO EXPERT GROUP ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η 10η Απριλίου 2019 αποτελεί μια ξεχωριστή μέρα για το “Keys My Crops” μιας και υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή American Farm School και το Perrotis College Perrotis College στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Το “Keys My Crops” Project είναι κύριος εκφραστής της Εξωστρέφειας και της διάθεσης για Συνεργασία του Οργανισμού COMPO EXPERT με τους υπόλοιπους κρίκους της Αλυσίδας του Τροφίμου.

Πριν την υπογραφή του MoU (Μνημόνιο Συνεργασίας) από τον Πρόεδρο της ΑΓΣ Δρ. Πάνο Κανέλλη και τον Regional Director του COMPO EXPERT Group κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη Panos Chamakiotis, προηγήθηκε μια προπαρασκευαστική περίοδος 18 μηνών όπου στελέχη και απ τις δύο πλευρές έθεσαν τους πυλώνες συνεργασίας σε τομείς όπως η Έρευνα, τα Προγράμματα Βελτίωσης, η Εκπαίδευση, η Διοργάνωση δράσεων διάχυσης γνώσης, ενίσχυσης της Καινοτομίας καθώς και της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στον κλάδο του Αγροτικού Τροφίμου.

Ο κ. Παναγιώτης Χαμακιώτης υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Ο κ. Παναγιώτης Χαμακιώτης στις εγκαταστάσεις της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

Ο Dr. Πάνος Κανέλλης , Πρόεδρος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής μαζί με τον κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη λίγο μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μπροστά στο εμβληματικό κτήριο Prinston της Σχολής

Ο κ. Παναγιώτης Χαμακιώτης με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ρότσιο, Διευθυντή του Perrotis College