Η διάχυση των πηγών της γνώσης και της εκπαίδευσης, επιλύει ανισότητες, αποκαθιστά αδικίες, συμπεριφέρεται με κατανόηση στα ειδικά προβλήματα κάθε περιοχής. Η επαφή του δικηγορικού σώματος με την επιστημονική κοινότητα οφείλει να είναι ολιστική και καθολική στην χώρα μας. Η μεθόδευση κατάργησης της Νομικής σχολής Πατρών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο απαξίωσης της δημόσιας παιδείας, ώστε να στρωθεί το έδαφος για την ιδιωτικοποίησή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαχητικά και προγραμματικά θα υπερασπισθεί την πραγματική κανονικότητα, που χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη μαζί με τον ορθολογισμό.