Την Τρίτη 5 Νοέμβριου το απόγευμα συγκλήθηκε η συνέλευση (ολομέλεια ) της οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, παρουσία του συντονιστή της Ν.Ε ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ και του μέλους της Ν.Ε ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Έγινε η υποδοχή και έγκριση των παρόντων νέων μελών και επακολούθησε δημιουργική- διαλογική συζήτηση για την:

α) Πολιτική κατάσταση.

β) Για τον οδικό χάρτη για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη και τέλος προγραμματισμός και οργανωτικά της οργάνωσης.