ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τους:

1.Κωνσταντίνο Δημητρίου του Ανδρέα για την παραχώρηση χώρου του οικοπέδου του για την διαπλάτυνση δρόμου.
2.Πανουτσακόπουλο Αθανάσιο του Αντωνίου για την παραχώρηση χώρου του οικοπέδου του για την διαπλάτυνση δρόμου.
3.Μαραφέλια Παναγιώτη του Βασιλείου για την παραχώρηση χώρου του οικοπέδου του για την διαπλάτυνση του δρόμου καθώς επίσης και τον Κωνσταντίνο Καραμούζη του Αλεξίου , Παλληκάρη Κωνσταντίνο του Αλεξίου και Μπαλαλά Παναγιώτη και Μπαλαλά Ανδρέα για την εθελοντική εργασία τους για την διαμόρφωση του παραχωρούμενου χώρου.
4. Παρασκευόπουλο Ευστάθιο για την χορήγηση αμμοχάλικου και την διαμόρφωση χώρων της Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ανδρέας Κ. Μπάλιος