Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου για την έκδοση ηλεκτρονικών πολεοδομικών αδειών.

https://drive.google.com/open?id=18pt7lIpGjEwHdjnSGxQnPbUD8JiiCSbH