Με ολοκληρωμένη την καταγραφή της σταυροδοσίας των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων και τοπικών 5μελών των συνδυασμών του δήμου το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων τοιχοκόλλησε τα επίσημα αποτελέσματα.
Η τελική κατανομή των 27 εδρών για το Δήμο Καλαβρύτων έχει ως εξής:
Συνδυασμός Αθανάσιου Παπαδόπουλου 13  έδρες
Συνδυασμός Γεωργίου Λαζουρά               10  έδρες
Συνδυασμός Σπύρου Θεοχάρη                   2    έδρες
Συνδυασμός Γεωργίου Τσενέ                      1   έδρα
Συνδυασμός Σταμάτη Ανδριόπουλου          1   έδρα