Ο Αριστείδης Οικονόμος ή Οικονόμου (Καλάβρυτα 1835 – Αθήνα 1890) ήταν Έλληνας νομικός, οικονομολόγος και πολιτικός του 19ου αιώνα.

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1835. Ήλθε στην Αθήνα όπου τέλειωσε το Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου αποφοίτησε το 1857. Εργάστηκε δικαστικός στην Πάτρα ενώ ως αντιοθωνικός μετείχε στα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1862. Έπειτα διορίσθηκε ανακριτής στην Ερμούπολη όπου κατά την παραμονή του εκεί συνδέθηκε με φιλία με τον Χριστόδουλο Ευαγγελίδη. Εξάσκησε το επάγγελμα του δικαστή έως το 1878 κι έπειτα δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πολιτική οικονομία . Διετέλεσε πρωτοδίκης, πρόεδρος πρωτοδικών, εφέτης και Εισαγγελέας εφετών. Εξέδωσε το περιοδικό περιοδικό Οικονομική Επιθεώρησις από το 1873 έως το 1890 και το περιοδικό Εφημερίς των Φυλακών, επίσης και δύο εφημερίδες Νέαι Ιδέαι και Υπερασπιστής του Λαού. Πολιτεύτηκε και εκλέχτηκε ανεξάρτητος βουλευτής Καλαβρύτων στις εκλογές του 1879 και 1885 ως βουλευτής Αττικής. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1890, παντρεύτηκε αδελφή του Δ. Βικέλα και γιος του ήταν ο Αλέξανδρος Οικονόμος. Ασχολούμενος με την πολιτική οικονομία είναι οπαδός του φιλελευθερισμού. Εισάγει και καλλιεργεί το συνεταιριστικό πνεύμα, φροντίζει για την ανομόρφωση του κλήρου και συγκρούεται με την επίσημη εκκλησία. Πιστεύει στην αξία της λαϊκής κυριαρχίας, ενεργεί προς την κατεύθυνση της οργάνωσης της εργατικής τάξης, καθιερώνει μεθοδικά το θεσμό της απεργίας. Υπερασπίζεται τον Τρικούπη και αργότερα τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, οι οποίοι είχαν καταδιωχθεί για εξύβριση βασιλικών προσώπων. Πηγή: https://el.wikipedia.org

Στο Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων τ. Δ’ σελ. 559 αναφέρονται τα εξής:

«Οικονόμου Αριστείδης: από Κόκοβα, δικαστικός και βουλευτής, διαπρέψας αλλά μη υπάρχων περί το 1906 (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 163). Πρέπει να είναι ο ίδιος: που ήταν πρωτοδίκης στην Πάτρα το 1862, όταν μπήκε επικεφαλής της Επανάστασης κατά του Όθωνα και ονομάστηκε «Εισαγελέας του λαού». Το 1864 έγινε Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών (ΜΕΕ ΙΗ΄ 758) (Τριανταφύλλου, Λεξικό 1481). Οικονόμος Αριστείδης, Καλαβρυτινός, αναφέρεται ως εκδότης

της εφημερίδας «ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ», (βλ. λ. Εφημερίδες). Ο ιερέας Χριστόπουλος Σπ. στην Επετ. των Καλαβρ. 1970 σελ. 217-225 αναφέρει μεταξύ άλλων, σχετικά: «Ο Αριστείδης Οικονόμου υπήρξε μία Καλαβρυτινή μορφή, η οποία δι’ αρκετόν χρόνον έλαμψεν τόσον εις τον Καλαβρυτινόν, όσον και εις τον Πανελλήνιον ορίζοντα. Διετέλεσε βουλευτής Καλαβρύτων και υπουργός, διακριθείς εις πολλούς άλλους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας, κατά τον παρόντα αιώνα. Μάλιστα υπήρξε και ο πρώτος Καλαβρυτινός δημοσιογράφος, εκδίδων την εφημερίδα «Παλαιός Καλαβρυτινός». Εις την Κόκκοβα δεικνύουν ακόμη τα ερείπια της οικίας του Παπά κύρ Κωνσταντίνου, πάππου του Αριστείδου, και διηγούνται ότι την αποφράδα ημέραν, καθ’ ήν έφθασεν εις το χωρίον τούτο (θα ήτο κατά το 1760) η απελπιστική είδησις ότι ο Σουλτάνος εχάρισε εις την Βαλιδέ Σουλτάναν όλην την περιοχήν του Δήμου Λευκασίων μαζί με τους κατοίκους της και τα υπάρχοντά των και οι χωρικοί εν απογνώσει είχον συναθροισθή έξω του χωρίου εις τα «Αλώνια» να συνεννοηθούν περί του πρακτέου, εφάνη ερχόμενος μακρόθεν από τα χωράφια του ο παπάς Κωνσταντίνος. Οι χωρικοί τον περιεκύκλωσαν, του διηγήθηκαν τα θλιβερά «μαντάτα» και τον ηρώτησαν τι να κάνουν. Ο Οικονόμος Κυρίου παπάς Κωνσταντίνος εκοίταξεν επιμόνως τας χείρας των και απήντησεν: «Την δύναμίν σας την έχετε εις τας χείρας σας». Ο παπάς κύρ Κωνσταντίνος είχεν ένα υιόν ονόματι Αθανάσιον και κατά οικογενειακήν παράδοσιν τον προώριζεν δια κληρικόν. Δια χειροθεσίας του Επισκόπου Καλαβρύτων ο νέος κατέστη «Αναγνώστης». Ο πανοσιολογιώτατος πατήρ του ηύρεν μίαν καλήν γυναίκα…». Και συνεχίζει παραθέτοντας και ένα προικοσύμφωνο του Αθανασίου Οικονόμου (που μετά δέκα έτη έγινε ιερέας) ο οποίος παντρεύτηκε την Διαμαντούλα Λαγουμιτζόπουλου από Άγιο Βλάσιο και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Προκόπη, τη Θοδώρα και τον Κωνσταντίνο από τον Οποίο γεννήθηκε ο Αριστείδης.».

Πηγή:gerbesi.wordpress.com