ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΥΛΛΟΓΩΝ  << Ο  ΑΡΧΑΙΟΣ  ΚΛΕΙΤΩΡ >>

              6899/2002  ΑΠΟΦΑΣΗ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΑΘΗΝΩΝ                                                             ΕΔΡΑ  ΑΘΗΝΑ   ΑΙΟΛΟΥ   94   ΟΡΟΦΟΣ   7ος   Τ.Κ. 105 59  ΑΘΗΝΑ                         Α.Φ.Μ. (999408835)  Δ.Ο.Υ.  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ           

ΑΘΗΝΑ : 14/01/2021                                                                                

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : (83) 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Αναβολή   Γενικής  Εκλογοαπολογιστικής  Συνέλευσης  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΥΛΛΟΓΩΝ  << Ο  ΑΡΧΑΙΟΣ  ΚΛΕΙΤΩΡ >> 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις επιτακτικές  ανάγκες αντιμετώπισης σοβαρού  κινδύνου της  δημόσιας  υγείας  και στο πλαίσιο  των  έκτακτων μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς του  κορωνοϊού Covid -19 .

A .  Αναβολή   Γενικής  Εκλογοαπολογιστικής  Συνέλευσης  μέχρι την ανακοίνωση  της  πλήρους άρσης  των  περιοοριστικών  μέτρων  από  τις  αρχές  της   χώρας  και

Β . Την  παράταση  της  θητείας  του  τρέχοντος  Διοικητικού  Συμβουλίου  προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  όσον  το  δυνατόν εύρυθμη  λειτουργία του  Συλλόγου  κατά  τη  διάρκια της  υγειονομικής  κρίσης.

Η  Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί μόλις  οι  συνθήκες  το  επιτρέψουν  και κατά  τη  διάρκειά της  θα  αποφασισθεί και  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  των  εκλογών  για  την  ανάδειξη  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ .

Σας  Ευχαριστούμε  για  το  χρόνο σας . 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΣΩΚΡΑΤΗΣ   ΜΟΥΣΙΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ