Ανακοίνωση του Γιώργου Ρώρου επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ωρα Πατρών», για το πάγωμα του διαγωνισμού για το εργοστάσιο απορριμμάτων στο Φλόκα, Δυτικής Αχαΐας.

Η αποκάλυψη της εφημερίδας “Πελοπόννησος” σχετικά με πάγωμα της διαγωνιστικής διαδικασίας κατασκευής τού εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Φλόκα, η αντίδραση  του Δήμαρχου Δυτικής Αχαΐας κ. Μυλωνά, αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης του προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ κ. Αλεξοπούλου θέτουν νέα δεδομένα.

Η παράταξή μας Ώρα Πατρών δε συμμερίστηκε μέχρι σήμερα την υπεραισιοδοξία της δημοτικής αρχής Πελετίδη και άλλων παραγόντων ότι το εργοστάσιο θα έλυνε το πρόβλημα και ότι η Ξερόλακκα θα έκλεινε με το πέρας της κατασκευής του εργοστασίου.
Σε ανακοίνωσή μας προ 6 μηνών είχαμε αναδείξει τα προβλήματα των χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης, την απουσία διαδικασιών διαλογής στην πηγή, αλλά προπάντων την έλλειψη διάθεσης εκ μέρους της δημοτικής αρχής να ασχοληθεί σοβαρά.
Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Όταν η χωρητικότητα του εργοστασίου είναι 53.000 τόνοι το χρόνο και η Πάτρα παράγει 100.000 τόνους αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Ξερόλακκα θα συνεχίσει να λειτουργεί παρόλες τις υποσχέσεις της δημοτικής αρχής, αφού όλοι οι στόχοι που η ίδια είχε θέσει στο πενταετές της πρόγραμμα έχουν αποτύχει.
Το θέμα έχει να κάνει με την τροποποίηση του Εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις γιατί φέρνει τις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων, δίνει υπερεξουσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έναντι της αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας την αρμοδιότητα και παράλληλα μπαίνουν επίσημα ιδιώτες όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και τη διαχείριση των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.
Σημειωτέο ότι προβλέπεται η δημιουργία μονάδων καύσης απορριμμάτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο.
Η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι “το Υπουργείο περιβάλλοντος επιχειρεί την προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων και της απευθείας καύσης των σύμμεικτων σε ιδιωτικές μονάδες”.
“Αφαιρεί από τους ΟΤΑ την αρμοδιότητα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και την αναθέτει απευθείας στους ιδιώτες επενδυτές ακόμα κι αν διαφωνούν οι ΦΟΔΣΑ και οι τοπικές κοινωνίες κατά την απολύτως ανέλεγκτη κρίση του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας”.
Οι μεταβατικές διατάξεις του υπουργείου που προβλέπονται στην τροποποίηση του Εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ακυρώνουν την επίτευξη του Εθνικού και Ευρωπαϊκού στόχου 65% επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση το 2035 με συνεπακόλουθα πρόστιμα για τη χώρα μας που θα τα πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες.
Όταν αυτά απασχόλησαν τη δημόσια διαβούλευση 7- 21 Οκτωβρίου του 2022, τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, γίνεται συζήτηση στη Βουλή είναι αδιανόητο για εμάς να λέμε (στην μακαριότητα μας) ότι δεν γνωρίζουμε…
Έγκαιρα έπρεπε να έχει συνεδριάσει και συζητήσει και να ενημερωθεί πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο άλλως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα…
Καλούμε έστω και τώρα, τον κ. Δήμαρχο να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο..