Μια σειρά πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στο αστικό περιβάλλον.

 Ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει το 2022  στοχεύει να υποστηρίξει τις πόλεις στην επιτάχυνση του «πράσινου» και ψηφιακού μετασχηματισμού έτσι ώστε να δημιουργηθούν πόλεις που να είναι βιώσιμες, ανθεκτικές και αποδοτικές, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, προάγοντας παράλληλα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτή την πρωτοβουλία έξι ελληνικές πόλεις Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και ασφαλώς τα Τρίκαλα, έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 477 πόλεων για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις ως το 2030 στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και αστικών περιοχών, 20 χρόνια νωρίτερα από τον στόχο επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ανοίγοντας το δρόμο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. .

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο τον Ιανουάριο του 2022 συμμετείχαν εικοσιένα Δήμοι και υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμευόμενοι:

-να εφαρμόζουν περιβαλλοντικές και βιώσιμες πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας.

-να ενσωματώνουν τοπικές πολιτικές των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες.

-να προστατεύουν την βιοποικιλότητα.

-να προωθούν τις δημόσιες βιώσιμες συμβάσεις και την κυκλική οικονομία.

-να σχεδιάζουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τη βιώσιμη αστική κινητικότητα όπως και τη βιώσιμη διατροφή και ταυτόχρονα

-να επενδύουν και να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις.

Τα οφέλη των πόλεων που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά κ.α.).

Η πόλη μας απουσιάζει από αυτές τις διαδικασίες και φυσικά απουσιάζει από τις επιλεγείσες πόλεις.

Ρωτάμε τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη, γιατί η πόλη μας δε συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα που δίνουν πολλαπλά κίνητρα ανάπτυξης;

Δεν ενδιαφέρει η συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις στην επιτάχυνση υλοποίησης πρωτοβουλιών και στην προώθηση μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τις πόλεις;

Δεν ενδιαφέρει η προώθηση έξυπνων τεχνολογιών για την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση προς όφελος των πολλών;

Προφανώς και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε από τις τελευταίες πόλεις σε ανακύκλωση, μόλις 3,5%…

Η απουσία της Πάτρας και από αυτές τις εξελίξεις, με απώτερο στόχο ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον, έχει την σφραγίδα της δημοτικής αρχής Πελετίδη.