Ο επικεφαλής της Ώρα Πατρών την Κυριακή 16/10 επισκέφθηκε τους χώρους του Πανεπιστημίου, που χτυπούσε με τους παλμούς καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών και οργάνωσε το Πανεπιστήμιο με τη συνεργασία φορέων της πόλης αλλά και του Δήμου Πατρέων.
Ο Γιώργος Ρώρος αμέσως μετά δήλωσε:
Το Πανεπιστήμιο διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα για την γενικότερη ανάπτυξη της πόλης μας αλλά και της περιοχής σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Η πρωτοβουλία της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε συνεργασία με άλλους φορείς του καλωσορίσματος των νέων φοιτητών φιλοδοξεί να είναι απαρχή μιας σειράς εξωστρεφών κινήσεων..
Η Δημοτική αρχή οφείλει να δημιουργήσει κλίμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το Πανεπιστήμιο, η πόλη μας μόνο ωφέλεια θα έχει….