Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου σε αστική στάση επί της οδού Ακτή Δυμαίων, μπροστά στο Νότιο Πάρκο υποχώρησε τμήμα της που προορίζονταν για διαφημιστική προβολή, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει ατύχημα δεδομένου του πολυσύχναστου σημείου, η παράταξή μας έκανε την ακόλουθη ερώτηση προς τη δημοτική αρχή:

  1. Έχει  πραγματοποιήσει έλεγχο της στατικότητας των υφιστάμενων αστικών στάσεων, αφού είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, υπόκεινται σε φθορές και οξείδωση; Το τμήμα στάσης που έπεσε προκύπτει τόσο δια γυμνού οφθαλμού, όσο και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, ότι έχει υποστεί οξείδωση σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά τμήματα της μεταλλικής κατασκευής, πλέον δεν υπάρχουν.
  2. Δεδομένου ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2019, επί προηγούμενης κυβέρνησης και Υπουργό τον κ. Χαρίτση έχει προκηρυχθεί σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης στο Φιλόδημος ΙΙ και μέχρι ποσού 150.000€ και έχει γίνει η πράξη ένταξης χρηματοδότησης ήδη από τις 16/04/2020 και με ΑΔΑ: 67ΡΔ46ΜΤΛ6-1ΕΚ. Έχετε εκπονήσει σχετική διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου; Σε ποια φάση βρίσκεται; Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; Θα υπάρχει προτεραιότητα στα πολυσύχναστα σημεία και δη σε εκείνα που χρησιμοποιούν οι φοιτητών των Πανεπιστημίων;

Στην 8η τροποποίηση, άξονας προτεραιότητας είναι οι «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και συγκεκριμένα «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».