Ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος απέστειλε την παρακάτω επιστολή στη δημοτική αρχή ώστε να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η στέγαση του ΕΕΕΚ Αχαΐας:
“Η παράταξή μας Ώρα Πατρών από το Σεπτέμβριο σας έχει αιτηθεί να πραγματοποιηθεί το δημοτικό συμβούλιο για το κτιριακό ζήτημα που αντιμετωπίζει το ΕΕΕΚ Αχαΐας. Για το ζήτημα αυτό έχουμε υποβάλει και σχετική ερώτηση στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο δίχως να λάβουμε απάντηση.

Το αίτημα αυτή τη φορά επανέρχεται και από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νότιων Ιονίων Νήσων.
Παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε άμεσα τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ώστε να να συζητηθεί το θέμα”.