Στις 6/9 ο επικεφαλής και στελέχη της Ώρας Πατρών συμμετείχαν στην πορεία με αμαξίδια και στα δρώμενα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού.

Επίσης στις 9/9 παρευρεθήκαμε στο 2ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Επειδή ο πολιτισμός μιας χώρας χαρακτηρίζεται από τη συμπεριφορά μας στα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης που διαμορφώνουμε στην πόλη, η παράταξή μας έχει επανειλημμένως καταθέσει προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα τελευταία γεγονότα με τις υποδομές που έπρεπε να είχαν γίνει στο 2ο Γυμνάσιο για να υποδεχτούν το μαθητή αλλά και τη δομή ατόμων με αναπηρία που φιλοξενείται με κακές συνθήκες στο κτίριο που ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών καταδεικνύει, ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα σαν Δήμος, για να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές για τα άτομα με αναπηρία.

Πέραν της μιας εορταστικής ημέρας χρειάζεται μεγαλύτερη και εντονότερη προσπάθεια από όλους. Καλούμε λοιπόν τη δημοτική αρχή σε συνεργασία με τις παρατάξεις, τους φορείς και τα άτομα με αναπηρία να μεριμνήσει για μία πόλη προσβάσιμη και φιλόξενη για όλους, δίχως αποκλεισμούς.