Γίνεται γνωστό ὅτι σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2020 ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στο Παγκράτι Καλαβρύτων

Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, θὰ ψαλεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινὸς

Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς, θὰ ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως Ὄρθρου 7 π.μ.