ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ –ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, 

Προέδρου Τ.Κ. Παγκρατίου  

Δ.Ε. Κλειτορίας Δ. Καλαβρύτων, 

κατοίκου ομοίως, 

ΠΡΟΣ 

α) Κον Δήμαρχο Καλαβρύτων 

β) Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων 

 ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ: 

Κον Αντιδήμαρχο Ασημάκη Μιχαλόπουλο 

Θέμα: Διαμαρτυρία για πλημμελή άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά τόπον  αρμοδίου Αντιδημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας. 

Ως Σας είναι γνωστό, μεταξύ των ανατιθεμένων από Εσάς αρμοδιοτήτων στους κατά τόπον αρμοδίους Αντιδημάρχους, περιλαμβάνεται και η συνεργασία με τα Τοπικά  Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  και των αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης τους. 

Με την παρούσα μου, διαμαρτύρομαι για την ανάρμοστη συμπεριφορά και  στάση του κατά τόπον αρμοδίου Αντιδημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας  κ. Ασημάκη Μιχαλόπουλου απέναντί μου ως Προέδρου της Τ.Κ. Παγκρατίου της  ανωτέρω Δ.Ε., που κάθε άλλο παρά τη μεταξύ μας αγαστή συνεργασία προάγει και ως  εκ τούτου αναγκάζομαι να προσφύγω ενώπιόν Σας εγγράφως προκειμένου να λάβετε  γνώση των τεκταινομένων. 

Από την ανάληψη των καθηκόντων του ανωτέρω Αντιδημάρχου και μέχρι  σήμερα, στις όσες πλείστες φορές απευθύνθηκα για τη γνωστοποίηση και επίλυση των  προβλημάτων που ανακύπτουν και υφίστανται στην τοπική κοινότητα στην οποία είμαι  Πρόεδρος προς επίλυσή τους, ο ίδιος επιδεικνύει ανεπίτρεπτη στάση αδιαφορίας,  κωφεύει επιδεικτικά, με αγνοεί παντελώς και δεν λαμβάνει υπόψιν του ούτε εμένα ούτε  τα αιτήματα των δημοτών-κατοίκων του χωριού μας που του μεταφέρω, ενώ δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει περιοριστεί στη συμπεριφορά αυτή, αλλά  υπερβαίνοντας κάθε όριο σεβασμού, έχει εκφραστεί επιθετικά και προσβλητικά προς  το πρόσωπό μου, με αποκορύφωση φραστικό επεισόδιο που έλαβε χώρα μεταξύ μας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε προ (3) ημερών, κατά το οποίο με έντονο ύφος,  φωνές, ειρωνεία και ύβρεις, με προέτρεψε να παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου. Επιπλέον, ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ενώ δεν επιδεικνύει καμία διάθεση συνεργασίας  με εμένα, αντιθέτως, έχει αναπτύξει τακτική εξυπηρέτησης «κατ’ ιδίαν» αιτημάτων  δημοτών μας που απευθύνονται σε αυτόν, υπερσκελίζοντας παντελώς το θεσμικό μου  ρόλο και την ιεραρχία που πρέπει ο ίδιος να τηρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  και των δυό μας για την επιδίωξη του κοινού (και όχι ατομικού) καλού και  συμφέροντος, αφού έχει προηγηθεί ορθή αξιολόγηση και σειρά προτεραιοποίησης των  εκάστοτε αναγκών . 

Επειδή ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος με αντιμετωπίζει όλος ανάρμοστα και  προσβλητικά τόσο ως άνθρωπο όσο και ως θεσμικό όργανο, παρακαλώ για τις δικές  Σας ενέργειες, αφού λάβετε υπόψιν Σας τα ανωτέρω και την υφιστάμενη επείγουσα  κατάσταση, προκειμένου να αποκατασταθεί και να εδραιωθεί η δέουσα συνεργασία  που απαιτείται μεταξύ ημών ως αρμοδίων φορέων ώστε να επιτυγχάνεται η  προσήκουσα εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών του τόπου μας και η υλοποίηση  του έργου μας.  

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

 Κλειτορία, 22-07-2021 

Ο Αναφέρων Πρόεδρος Τ.Κ. Παγκρατίου