Σήμερα τελείωσε η αντικαταστάση του υδραγωγείου 1300 μέτρα από κάρφα βρύση μέχρι σελά τ κ παγκρατίου λείθικε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Παγκρατίου θέλει να ευχαριστήσει τον δήμαρχο και το αντιδήμαρχο κ Βασίλη Καρρά για το άμεσο ενδιαφέρον και τα βοήθεια και τα υλικά.