Έγινε ο Αγιασμός των υδάτων του Αροανίου ποταμού στις πηγές Πλανητέρου για τα Άγια Θεοφάνεια από των π. Κωνσταντίνο Γαζετά,

Παρευρέθηκαν:

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.κ Απόστολος Παπαϊωάννου και όλοι οι συγχωριανοί .