Παρακολουθήστε τη 5η Τακτική 27/4/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

https://youtu.be/Tn2NEi11uwA