Ολοκληρώθηκε με την οικονομική και τεχνική υποστήριξη του δήμου Καλαβρύτων η κατασκευή ενός μικρού γεφυριού στο ρέμα του Ξυδιά. Το  έργο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση όσων οχημάτων και πεζών εξυπηρετούνται ή χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτό. 

Η ανάγκη για ανάλογα έργα, με σχετικά μικρό κόστος στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί ο δήμος, υπάρχει σε αρκετά σημεία.  

www.kalavrytanet.com