Σε κίνδυνο να μην επιχορηγηθούν φέτος μέσω της Περιφέρειας, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρέθηκαν έντεκα από τα δεκαέξι κοινωφελή ιδρύματα της Περιφέρειάς Δυτικής Ελλάδας, αφού μέχρι 28/2/2023 δεν είχαν αναρτήσει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που πραγματοποίησαν από την επιχορήγηση που έλαβαν την προηγούμενη χρονιά. 

Με παρέμβαση όμως του Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Αχαΐας κ. Μπονάνου προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Κυριάκο Πιερρακάκη– τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια- δόθηκε παράταση στην παραπάνω ημερομηνία μέχρι 30/6/2023, προκειμένου τα ιδρύματα να αναρτήσουν τον προαπαιτούμενο για τη φετινή επιχορήγηση  πίνακα δαπανών.  

Εφ΄ όσον τηρηθεί η νέα ημερομηνία δεν θα κινδυνέψει η επιχορήγηση των ιδρυμάτων της Περιφέρειάς, η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.