Να αναφερθεί ότι στο ως άνω υποκατάστημα δεν υπηρετεί κανένας διανομέας για μεγάλο χρονικό διάστημα, από τα μέσα Καλοκαιριού του έτους 2022, όταν, αιφνιδίως, κενώθηκε η οικεία θέση.

Για το ζήτημα στην καθημερινότητα και στις συναλλαγές των πολιτών, μέσω ΕΛΤΑ, του Διακοπτού παρενέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης μέσω σχετικής επιστολής στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόριο Σκλήκα.

«Πρέπει να αναζητηθεί μία κατάλληλη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα άμεσα, ώστε να αντιμετωπισθεί η πολύμηνη ταλαιπωρία, στην οποία αιφνιδίως υπεβλήθησαν και υποβάλλονται καθημερινώς οι πολίτες των ανωτέρω περιοχών Διακοπτού, Ελαιώνα, Κερνίτσας, Μαμουσιάς κλπ», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Ζαΐμης.

Να αναφερθεί ότι στο ως άνω υποκατάστημα δεν υπηρετεί κανένας διανομέας για μεγάλο χρονικό διάστημα, από τα μέσα Καλοκαιριού του έτους 2022, όταν, αιφνιδίως, κενώθηκε η οικεία θέση.