Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να γνωρίζουν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην Αχαΐα, ότι ο μοναδικός και κύριος υπεύθυνος για αυτήν την εικόνα που παρουσιάζεται στην ΠΑΣΠ μετά την εκλογή ενός «Γραφείου Πόλης» το οποίο προέκυψε από κλειστές και κάλπικες διαδικασίες, είναι ο Γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής. Αυτός οργάνωσε, αυτός διεύθυνε την όλη διαδικασία και είναι ο ίδιος που προσπάθησε να δημιουργήσει διάσπαση και στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Φαίνεται ότι ο Γραμματέας της Νομαρχιακής δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι οι πρακτικές του δεν αποδίδουν καρπούς για ένα μικρό και ελεγχόμενο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές που οργανώνονται μαζικά και αγωνιστικά στην ΠΑΣΠ γυρνάνε την πλάτη σε αυτές τις πρακτικές παλαιοκομματισμού και νεποτισμού και προφανώς το ίδιο κάνουν και στους εμπνευστές τους.
ΠΑΣΠ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑΣ