Θέμα θέτει το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών για τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας.

Η Ίδρυση του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στην Πάτρα προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αχαΐας καθώς εκτιμούν ότι η στελέχωση της νέας υπηρεσίας θα δημιουργήσει θέματα σε άλλες υπηρεσίες.

Αναλυτικά η επιστολή της Ένωσης αναφέρει:

Ίδρυση Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στην Πάτρα. 

Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Γενικέ, 

Κύριε Αρχηγέ, 

Όπως ενημερωθήκαμε, μετά από πρόσφατη σύσκεψη σας αποφασίστηκε η ίδρυση 12 νέων  Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας στην επικράτεια. Το ένα δε εξ αυτών πρόκειται να ιδρυθεί στο Β΄ Αστυνομικό Τμήμα της Πάτρας. 

Αναμφίβολα αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου και του Αρχηγείου μας. Η  συμβολή μιας τέτοιας εξειδικευμένης υπηρεσίας και στην περιοχή της Πάτρας θα έχει ουσιαστικά  αποτελέσματα στον περιορισμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή μας. Η ραγδαία  αύξηση δε τέτοιων υποθέσεων τα τελευταία χρόνια, που οδηγούν ακόμα και σε απώλεια ανθρώπινης  ζωής, πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας από έμπειρο,  εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Όμως όπως είναι γνωστό από τις συνεχείς προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις μας, στην  Αχαΐα συνεχίζει να υφίσταται μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Και ενώ σε άλλες περιοχές  της επαρχίας που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, διατίθεται Αστυνομικοί για την ενίσχυση 

υπηρεσιών μέσω αποσπάσεων, στην Αχαΐα καίτοι έχουμε αιτηθεί σχετικά αρκετές φορές, δεν υπάρχει  μέχρι στιγμής καμία τέτοια πρόβλεψη. Αντίθετα συνεχώς τους τελευταίους μήνες ιδρύονται νέες  υπηρεσίες (ΟΠΚΕ Αιγιάλειας, Ομάδα Ειδικών Ελέγχων κλπ) που αφαιμάσουν προσωπικό από τις ήδη  υπάρχουσες.  

Η ίδρυση της εν λόγω υπηρεσίας που θα απασχολήσει πάνω από 15 Αστυνομικούς και οι  οποίοι θα προέλθουν από εσωτερικές μετακινήσεις και πάλι, από αποψιλωμένες από πλευράς  προσωπικού υπηρεσίες, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε αυτές και κάποιες θα μπορούμε σιγουρα να τις αποκαλούμε πια ¨υπηρεσίες – σφραγίδες¨. 

Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Γενικέ, 

Κύριε Αρχηγέ, 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί πρόνοια εκ μέρους σας και επιτραπεί η  ίδρυση και η λειτουργία Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στην Πάτρα, μόνο μετά την  ενίσχυση της Διεύθυνσής Αστυνομίας Αχαΐας με προσωπικό άνω των 15 Αστυνομικών, μέσω  αποσπάσεων σε αυτή την φάση και κατόπιν μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά που  θα δημιουργηθούν από την ίδρυση αυτής της νέας υπηρεσίας και να μπορούν οι βασικές  υπηρεσίες να λειτουργούν απρόσκοπτα.