Πρόσκληση συμμετοχής στην ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για την ενέργεια στοχεύοντας σε έξυπνες και βιώσιμες περιοχές διαβίωσης»

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, καλείστε να συμμετάσχετε στην Ανοικτή Ημερίδα που συνδιοργανώνεται από τα έργα GreenBuilding και SEACAP 4 SDG στην Πάτρα, Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχουν ως εταίροι στα έργα «Μinimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs (GreenBuilding)» και

«Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and financing methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development goals in a smart society (SEACAP 4 SDG)» του Προγράμματος ENI CBC Med.

Στο πλαίσιο διάδοσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων των έργων και της ενημέρωσης των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, συνδιοργανώνεται μια ημερίδα, η οποία θα λάβει χώρα στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12) την 8η Ιουνίου 2023, με ώρα έναρξης 10.30 π.μ..

Για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων που πραγματεύονται τα προαναφερθέντα έργα, θεωρήσαμε ενδιαφέρουσα την συμμετοχή και πρόσκληση εκπροσώπων συναφών έργων και εμπειρογνωμόνων που εξειδικεύονται σε σχέδια Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), Ενεργειακών Αναβαθμίσεων κ.ο.κ. Οι προσκεκλημένοι θα συμπληρώσουν την ημερίδα με τις δικές του δράσεις και ιδέες και θα συζητηθούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις παρουσιάσεις των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών του μαθήματος «Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές».

  • Το έργο GreenBuilding αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με χρήση ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτήρια, δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή της Μεσογείου.
  • Το έργο SEACAP 4 SDG στοχεύει στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αυτή η μείωση θα επιτυγχάνεται μέσω οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση, ενσωματώνοντας Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Πρόσβαση στην Ενέργεια και για το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ-SEACAP), και καινοτόμους μηχανισμούς υποστήριξης των πόλεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας Scan to register
Μαρίνα Κούτα Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων, Παν/μιο Πατρών marina.kouta@g.upatras.gr Παναγιώτα Σαράντη Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων, Παν/μιο Πατρών psaranti@g.upatras.gr