Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών έκανε δεκτό το αίτημα οικιακών καταναλωτών να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος για όσο διάστημα δεν αποπληρώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής.

Δεκτή έγινε για δέκα Πατρινούς πολίτες συλλογική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Δ.Ε.Η. για την χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών έκανε δεκτό το αίτημα οικιακών καταναλωτών να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος για όσο διάστημα δεν αποπληρώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η αίτηση έγινε δεκτή μετά από απόρριψη αιτήματος για προσωρινή διαταγή, που είχε συζητηθεί τον Ιούλιο. Πλέον, οι συγκεκριμένοι αιτούντες θα διεκδικήσουν σε επίπεδο τακτικής δικαιοσύνης την κατάργηση των χρεώσεων που αφορούσαν την ρήτρα και επιστροφή όσων ποσών έχουν ήδη καταβάλλει, με την προστασία που τους παρέχει η δικαστική απόφαση μέχρι τότε.

Η απόφαση:

Συγκεκριμένα, η απόφαση με εμπεριστατωμένη αιτιολογία πιθανολογεί τουλάχιστον, ότι η συμπερίληψη αυτών των ποσών στους λογαριασμούς είναι πρώτιστα αντισυνταγματική και δευτερευόντως προέκυψε με αδιαφανή τρόπο με έναν μαθηματικό τύπο που την καθιστά καταχρηστική, λόγω του σύνθετου τρόπου υπολογισμού της.

Ειδικότερα, ως προς το τελευταίο, πιθανολογείται ότι ουδέποτε οι αιτούντες ενημερώθηκαν εκ των προτέρων και για την επιβολή της ρήτρας, αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού της, γεγονός που την καθιστά ελέγξιμη ως αντίθετη στο δίκαιο του καταναλωτή, εθνικό και ενωσιακό. Το ελάττωμα αυτό σύμφωνα με το Δικαστήριο, συνιστά «ουσιώδη διατάραξη» της συμβατικής ισορροπίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλείται ματαίωση τελικά του σκοπού της σύμβασης.

Τέλος, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, ξεπερνάει με επίσης ειδική αιτιολογία το γεγονός ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει κριθεί σύμφωνη με τις επιταγές της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, επιφυλάσσοντας στα ίδια τα Δικαστήρια της χώρας την αυθεντική κρίση περί της νομιμότητάς της η μη. Ξεπερνάει επίσης ως επιχείρημα την επιδότηση από το κράτος μέρους της χρέωσης αναφέροντας ότι αυτή θεσπίστηκε εκ των υστέρων, καταλήγοντας οι καταναλωτές να κινδυνεύουν να υποστούν βαρύτατη προσβολή στην προσωπικότητά τους.

Σχόλιο: Η περιβόητη χρέωση που γονάτισε τόσα νοικοκυριά επιβλήθηκε από την ΔΕΗ μονομερώς τον Αύγουστο του 2019 χωρίς προηγούμενη συμφωνία στα συμβόλαια των καταναλωτών, καθώς όλα τα συμβόλαια με την ΔΕΗ ήταν μέχρι τότε σταθερά. Ήταν μια εξέλιξη σχετιζόμενη άμεσα με την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την καρτελοποίηση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Έτσι, νιώθοντας η επιχείρηση, ότι δεν κινδυνεύει από τον ανταγωνισμό των άλλων εταιριών θεώρησε ότι μπορεί να επεμβαίνει στους λογαριασμούς των καταναλωτών κατά το δοκούν. Όμως, η δικαιοσύνη έκανε ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου των βασικών αρχών του νομικού μας πολιτισμού και της τήρησης των συμφωνημένων, αρχή που ανατρέχει πίσω στο λατινικό δίκαιο.

Πλέον, είναι σημαντικό να περιμένουμε την εξέλιξη της ομαδικής αγωγής που έχει καταθέσει εδώ και καιρό ο ΙΝΚΑ και σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι ο αγώνας επιστροφής των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι ζωντανός και ενδεχομένως γνωρίσουμε στο μέλλον μαζικές αιτήσεις επιστροφής αυτών των ποσών τουλάχιστον από την ΔΕΗ, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έχει πλεόνασμα κέρδους εκατομμυρίων ευρώ.

Βασίλης Μάρκου
Δικηγόρος
Νομικός εκπρόσωπος Κέντρου Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων “Εριφύλη”