2ο Συνεδρίο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία:
“Κατανοώντας την Ανάγκη – Διερευνώντας το Κενό”

26 & 27 Μαΐου | MY WAY HOTEL & EVENTS, Πάτρα

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας θα πραγματοποιήσει το 2ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία: Κατανοώντας την Ανάγκη – Διερευνώντας το Κενό στις 26 & 27 Μαΐου στο MY WAY HOTEL & EVENTS στην Πάτρα.

Στόχοι του συνεδρίου:

  • Ανάδειξη της ψυχοκοινωνικής διάστασης του καρκίνου σε όλα τα στάδια της νόσου τόσο για τους πάσχοντες, όσο και για τις οικογένειες τους.
  • Ανάδειξη της σπουδαιότητας της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας ως σημαντικό πυλώνα της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου.
  • Συμβολή στην ενημέρωση και κυρίως στην εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας.
  • Δημιουργία ενός δικτύου της ογκολογικής κοινότητας για την ψυχοκοινωνική ογκολογία.

Οι στόχοι του συνεδρίου θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης διάφορων θεματικών ενοτήτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Θεματικές ενότητες συνεδρίου:

  • Η αναγκαιότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ογκολογία (συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες).
  • Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία: πολιτικές υγείας και ανισότητες, δικαιώματα και συνηγορία.
  • Το στίγμα της διάγνωσης – μια πολύπλευρη πρόκληση διαχείρισης δημόσιας εικόνας και ασθένειας.
  • Η Ψυχολογία στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία – Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
  • Workshops για επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ασθενείς – ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Ο προχωρημένος καρκίνος. Η ελπίδα και η απώλεια.

Προεγγραφές για την συμμετοχή σας στο συνέδριο (δωρεάν):