Έναρξη λειτουργίας
Περιφερειακού Αστυνομικού Ιατρείου στην Πάτρα
Άλλη μια πολυετής διεκδίκηση της Ένωσης μας έγινε πραγματικότητα. Ήδη στην πόλη μας λειτουργεί Περιφερειακό Αστυνομικό Ιατρείο με την τοποθέτηση σε αυτό του Παθολόγου Ιατρού Υπαστυνόμου Α’ Μπούκα Κωνσταντίνου. Το Ιατρείο θα εξυπηρετεί τόσο το εν ενεργεία Αστυνομικό προσωπικό των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αλλά και τους εν αποστρατεία Συναδέλφους μας. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε μετά από απόφαση του πρώην Αρχηγού του Σώματος και νυν Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. Μιχάλη Καραμαλάκη.
Η ίδρυσή δομής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας για το Αστυνομικό προσωπικό της περιοχής αποτελούσε βασική διεκδίκηση μας, με σειρά παρεμβάσεων προς τον Υπουργό, τον Αρχηγό, τους Βουλευτές της Αχαΐας, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Είναι σίγουρο ότι η λειτουργία του Αστυνομικού Ιατρείου θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της υγειονομικής κάλυψης του Αστυνομικού προσωπικού με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.