Διαβάστε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το ψήφισμα που εξέδωσε η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.

Ένα ψήφισμα για τρία θέματα εξέδωσε η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος. Πρόκειται για τα θέματα που αφορούν τα καταφύγια ζώων συντροφιάς, το επαρχιακό οδικό δίκτυο και την ναυαγοσωστική κάλυψη.

Συγκεκριμένα, το κείμενο του ψηφίσματος είναι το εξής:

«Καταφύγια ζώων συντροφιάς

Η μεταβίβαση στους δήμους της σχετικής αρμοδιότητας, χωρίς την διάθεση των απαιτούμενων πόρων, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους δήμους. Οι απαιτούμενες θέσεις αγροτικών κτηνιάτρων, η χρηματοδότηση χώρων φιλοξενίας, οι απαιτούμενες δαπάνες νοσηλείας και φροντίδας καθώς και το κόστος αγοράς αυτοκινήτων είναι ζητούμενα για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η πρότασή μας είναι η τροποποίηση του νόμου ώστε να γίνει πρόβλεψη, υπολογισμός και η ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων ως άνω δαπανών, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά από την διαχείριση της αρμοδιότητας που έχει μεταβιβασθεί στους δήμους. Εάν κάτι τέτοιο δεν υλοποιηθεί, προτείνουμε την επαναφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την εμπλοκή όλων των φιλοζωικών οργανώσεων, με παράλληλη χρηματοδότησή τους στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Επαρχιακό οδικό δίκτυο – επαναχαρακτηρισμός και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων συντήρησης

Υφίσταται μέγα θέμα ως προς την συντήρηση των οδικών δικτύων που συνδέουν τις τοπικές κοινότητες των διευρυμένων μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δήμων με τις έδρες των δημοτικών ενοτήτων (πρώην Καλλικρατικοί δήμοι). Η ισχνή ΣΑΤΑ καθώς και η ανεπάρκεια ιδίων εσόδων, καθιστούν τη συντήρησή τους άκρως προβληματική έως ανύπαρκτη. Απαιτείται τα ως άνω δίκτυα να χαρακτηρισθούν εκ νέου επαρχιακά διότι θεωρούνται τοπικά και με νέα απόφαση να ξεκαθαριστεί το ότι η αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στην εκάστοτε περιφέρεια.

Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας – ναυαγοσωστική κάλυψη

Οι απώλειες των δήμων από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, σύμφωνα με τις μειώσεις μισθωμάτων που κατέβαλαν οι ενοικιαστές (-60% το 2020, -40% το 2021 και -30% το 2022) επέφεραν δυσμενή μείωση των εσόδων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διατηρήθηκε η πρόβλεψη του προηγούμενου Π.Δ. που ήταν η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης μόνο εγκεκριμένων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Την αύξηση της κατανομής των εσόδων από τις μισθώσεις παραχώρησης αιγιαλού προς τους Δήμους και την Κτηματική Υπηρεσία από την αναλογία 70-30 σε 80-20. Η ίδια αναλογία να ισχύσει για όλες τις συμβάσεις παραχώρησης ανεξαρτήτου του χρόνου κατάρτισης τους καθώς και για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα προς τρίτους.

2. Την τροποποίηση του ΠΔ 71/2020 ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη και σε ιδιώτες και όχι αποκλειστικά σε σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης οι οποίοι σαφώς θα τηρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ (πιστοποιημένους ναυαγοσώστες, εξοπλισμό κτλ).

3. Την επιχορήγηση των Δήμων ανά ναυαγοσωστικό πύργο για την κάλυψη του πραγματικά δυσβάστακτου κόστους.

4. Την τροποποίηση του ΠΔ 71/2020 αναφορικά με τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας παραλίας ως πολυσύχναστης προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός του αριθμού τους.

5. Την έγκαιρη έκδοση της νέας ΚΥΑ για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας ώστε να ακολουθηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και να είναι έτοιμοι οι Δήμοι για τη νέα χρονιά.

6. Τη μείωση του επαχθούς φορολογικού συντελεστή των Δημοτικών Επιχειρήσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων από το 10% στο μέγιστο 5%».

Πηγή: pelop.gr