Θέλω να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς μου Χαράλαμπο Καραχάλιο του Αθανασίου, Γεώργιο Μηλιτσόπουλο (Σεντή) του Κωνσταντίνου, Γεώργιο Καραχάλιο του Βασιλείου και το Θεόδωρο Γεωργίου Ρηγόπουλο διότι ήλθαν εθελοντικά και εργάστηκαν στον καθαρισμό της βρύσης της πλατείας του χωριού καθώς και την πλατεία.

Απόστολος Παπαϊωάννου