Καλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανεσίου Καλαβρύτων να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο κατάστημα ‘’ΑΛΩΝΙ’’ στο Μάνεσι .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης διετίας
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής.

3.Συζήτηση θεμάτων και απόψεις για τις δράσεις της προηγούμενης και επόμενης διετίας.

  1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εννέα(9) τακτικών και τριών(3) αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. διετούς θητείας.
  2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τριών(3) τακτικών και δύο(2) αναπληρωματικών μελών για την Εξελεγκτική επιτροπή διετούς θητείας.
  3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές να το δηλώσουν στο Δ.Σ. του συλλόγου.

ΤΟ Δ.Σ