«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ. 

 Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα) 

12.00 – 12.15 Προσέλευση- Εγγραφές 

12.15 – 12.30 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη 

12.30 – 12.45 Δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», κος Νίκος Θωμόπουλος, Προϊστάμενος  Μονάδας Β1 ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ  

12.45 – 13.00 Παρουσίαση της Δράσης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και  Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», κα Ελένη Παντελίδου, Υπεύθυνη Έργου  & Διευθύντρια κατάρτισης Universal Education ΚΔΒΜ2 

13.00 – 13.15 «Ενέργειες Προσέλκυσης εν δυνάμει ωφελούμενων – Η σπουδαιότητα της  συμβουλευτικής», κος Αθανάσιος Γιαννούλης, Διευθυντής ΙΡΙΣ ΚΔΒΜ2 

13.15 – 13.30 Αίτηση Συμμετοχής & Παρουσίαση πλατφόρμας Έργου, κα Έλενα Λάμπου,  Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης ΙΡΙΣ ΚΔΒΜ2 

13.30 – 13.45 13.45 – 14.00 

Παρουσίαση δια ζώσης & εξ αποστάσεως κατάρτισης, κα Παναγιώτα Λιάμπου,  Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 

Παρουσίαση δια ζώσης και εξ αποστάσεως πιστοποίηση , κα Λουκία Παππά,  Στέλεχος τμήματος πιστοποίησης ΕΛ.ΙΝ.Π . 

14.00 – 14.15 Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

 Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κος Στάθης Παπαχριστόπουλος , Προϊστάμενος της   Μονάδας Α ‘ του Π.Τ.Α -Π.Δ.Ε