Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση στον Πυλώνα: 1. Πράσινη Μετάβαση, Άξονας: 1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων Δράση: 1.4.3 (16851) Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και απευθύνεται ειδικά σε: ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με:
i. τη δημιουργία
ii. την αναβάθμιση,
iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και
iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών
Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών.

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
• Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών
• Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €36.914.800,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €29.770.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/01/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/03/2023

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://ypen.gov.gr