Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Πολιτιστικά θέματα δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων κας Ε. Κωσταρά διοργανώνει σε συνεργασία με το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Α-θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 45 διδακτικών ωρών, που θα υλοποιηθεί στην Πάτρα, στο Αίγιο και τα Καλάβρυτα, για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες στην Πάτρα, το Αίγιο και τα Καλάβρυτα και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν στην αίτησή τους σε ποιο από τα τρία σεμινάρια επιθυμούν να συμμετάσχουν

Προϋπόθεση συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η επίσκεψη με τους μαθητές στο Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Μέσα από το σεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να επιλέξουν τις δράσεις που ταιριάζουν στο επίπεδο της τάξης και των μαθητών τους, στη στοχοθεσία της επίσκεψής τους, καθώς και στο χρόνο που διαθέτουν. 

Θα προηγηθούν εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν τη φετινή χρονιά σχετικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο, βεβαίως, μπορεί να εκτείνεται σε ποικίλους τομείς και θεματικές, (ανθρώπινα δικαιώματα, θέατρο, εικαστικές τέχνες, δημιουργική γραφή, τοπική ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά κλπ), όπου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι προτεινόμενες δράσεις. 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες και τόπους: Α. Πάτρα: Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου-6ου Γυμνασίου Πατρών (Έλληνος Στρατιώτου και Αγ. Σοφίας) 

23/11/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Α ́- Δ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας) 23/11/2019 και ώρες 17.00- 20.30: Ε ́- Στ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας) 24/11/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Γυμνάσιο- Λύκειο (εκπαιδευτικοί Β-θμιας) 

Β. Αίγιο: Χώρος 2ου Γυμνασίου Αιγίου (Παύλου Μελά 6) 

30/11/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Α ́- Δ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας, 10ο ΔΣ Αιγίου) 30/11/2019 και ώρες 17.00- 20.30: Ε ́- Στ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας, 10ο ΔΣ Αιγίου) 

1/12/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Γυμνάσιο- Λύκειο (εκπαιδευτικοί Β-θμιας) 

Γ. Καλάβρυτα, Χώρος Εκδηλώσεων Γυμνασίου & Λυκείου Καλαβρύτων 

14/12/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Α ́- Δ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας) 14/12/2019 και ώρες 17.00- 20.30: Ε ́- Στ ́ Δημοτικού (εκπαιδευτικοί Α-θμιας) 15/12/2019 και ώρες 10.00- 13.30: Γυμνάσιο- Λύκειο (εκπαιδευτικοί Β-θμιας

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τη σχετική αίτηση μέσω της on line φόρμας https://forms.gle/XWGj81pLXZRUWrEX7 μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, δηλώνοντας σε ποιο από τα τρία σεμινάρια επιθυμείτε να συμμετάσχετε . Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των σεμιναρίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Αναλυτικά στοιχεία: 

Στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, το οποίο διασώζει τις ιστορικές μνήμες του ναζιστικού εγκλήματος της 13ης Δεκεμβρίου 1943, έχουν εκπονηθεί και υλοποιούνται θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, βασισμένα σε σύγχρονες παιδαγωγικές, επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. Όπως είναι γνωστό, η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε πρωτογενείς χώρους ιστορικής αξίας, όπως είναι ο Τόπος Θυσίας και το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, ενισχύει την καλύτερη μετάδοση και την αποτελεσματικότερη κατάκτηση της ιστορικής γνώσης. Με την ενσωμάτωση της διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος στους χώρους αυτούς, η πρόσληψη γνώσης αποκτά νέες δυναμικές, προάγοντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης. 

Το προτεινόμενο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της αυτενέργειας, της διερεύνησης και της ενεργητικής- συμμετοχικής μάθησης. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

  • Μια πόλη με όνειρα: Για μαθητές Α ́ – Δ ́ Δημοτικού πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο. 
  • Ώρες περι- συλλογής: Για μαθητές Ε ́- Στ ́ Δημοτικού πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο. 
  • Να ζήσεις!: Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο
  • Ταξίδι στον χρόνο: Για όλους τους επισκέπτες του Μουσείου. Βασικό εργαλείο αποτελεί η μουσειοσκευή- πακέτο εξερεύνησης. Η μουσειοσκευή είναι μια παλιά βαλίτσα εποχής του 1940 και άμεσα συνδεδεμένη με το τραγικό γεγονός του ολοκαυτώματος, ιδωμένο από την οπτική πλευρά των παιδιών. Η μουσειοσκευή θα αποσταλεί στα σχολεία που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα πριν την επίσκεψή τους στο Μουσείο. Σκοπός: Η βιωματική επαφή των μαθητών και εκπαιδευτικών με τη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Προσέγγιση: • Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
  • Τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος Στόχοι δραστηριοτήτων: 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο συνδυασμός της μάθησης με την ψυχαγωγία σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία οι δραστηριότητες: 

  • θα είναι βιωματικές και θα αναπτύσσουν ισόρροπα το γνωστικό, το συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό παράγοντα. 
  • θα επιτρέπουν στους μαθητές να εξατομικεύουν τις πληροφορίες και τις εμπειρίες τους και ταυτόχρονα να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και με το περιβάλλον (εκθέματα) μέσω της πολυαισθητικής προσέγγισης. 
  • θα εισάγουν τους μαθητές σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσω βιωματικών τεχνικών. 
  • θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της ενσυναίσθησης, επιτρέποντας παράλληλα την κατανόηση του «εγώ» μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 
  • θα είναι ευέλικτες, ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να προσθέσουν προσωπικά στοιχεία και να δημιουργήσουν το δικό τους παραγωγικό πλαίσιο. 

Στα πλαίσια της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, προτείνεται, επίσης, η εκπόνηση από τους μαθητές περαιτέρω συνθετικών-δημιουργικών εργασιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα «προέκτασης» της επίσκεψης και σύνδεσής της με θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τους μαθητές, για την κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα (ανθρωπισμός και ανθρώπινα δικαιώματα, εξαχρείωση του ανθρώπου στον πόλεμο, διεθνές δίκαιο, φασιστικές και ακραίες ιδεολογίες). Προτείνεται, επίσης, η δημιουργική επέκταση σε ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτων. 

Στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης, για να το αξιοποιήσουν με τους μαθητές τους μετά το πέρας της επίσκεψης. 

Η όλη διοργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου, καθώς και η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

Με εκτίμηση

Φρύνη Κωσταρά

Υπεύθυνη Π.Θ. ΔΙΔΕ Αχαΐας

φωτογραφεία από cnn.gr