Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων ενδıαφέρεταı γıα την πρόσληψη κτηνιάτρου, γıα την στελέχωση του κτηνıατρıκού τμήματος παραγωγıκών ζώων στα Καλάβρυτα.