Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος: Σχόλια και εγκώμια δια του διαδικτύου

Διαπιστώνω τελευταία ότι μέσω του διαδικτύου, από ωρισμένους, οι οποίοι κάνουν κακήν χρήσιν αυτού, παίζεται ένα όχι ευχάριστο παιγνίδι.: «μαδώντας την μαργαρίταν, μ’ αγαπάς, δεν μ’ αγαπάς» και το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πόσα πέταλα έχει η μαργαρίτα. Εφεξής κάτω από δικά μου δημοσιεύματα δεν επιθυμώ σχόλια και εγκώμια. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κωστόπουλος γράφει εις την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 Ιουνίου 2012 ότι: «Η τηλεόραση, τα κομπιούτερ και ειδικότερον το διαδίκτυο – πρέπει να κατανοήσουμε όλοι – είναι ανθρώπινα επιτεύγματα, αποτέλεσμα, όμως, θείου φωτισμού προς εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών».

Επίσης στο ίδιο δημοσίευμά του, ασφαλώς για την κακήν χρήσιν του διαδικτύου, γράφει: «Ακόμη έχουμε επιπτώσεις και στις διανθρώπινες σχέσεις, όπως έντονη επιθυμία για απόσυρση, κοινωνική απομόνωση, μείωση παραγωγικότητος στην εργασία κ.α.».

Κατόπιν των ανωτέρω επαναλαμβάνω και πάλιν ότι κάτω από δικά μου δημοσιεύματα δεν επιθυμώ σχόλια και εγκώμια. Πέραν αυτού αποποιούμαι κάθε σχόλιον ή εγκώμιον. Γνωρίζω τι γράφω και ως εκ τούτου δεν επιθυμώ χειροκροτήματα κάθε φορά και δεν θέλω συμπηδαλιούχους, αν ο όρος είναι δόκιμος.

Ενταύθα οφείλω να επισημάνω ότι, τόσον ο σχολιάζων, όσον και εγκωμιάζων ένα κείμενον, επειδή δεν είναι μέσα εις την σκέψιν του γράφοντος, είτε από έλλειψιν, είτε από υπερβολήν, είτε ακόμη και από οίστρον φιλοτιμίας, μπορεί να δώση άλλην διάστασιν εις το κείμενον. Επίσης επισημαίνω ότι τα δημοσιεύματα, τα διαβάζουν και ανήλικα παιδιά και εκεί προκαλείται η συμφορά!  

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων