ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ
Μια δουλειά που έπρεπε να γίνει
Το αρχείο των χωριών μας Μάνεσι και Μπούμπουκα, το οποίο είχε μεταφερθεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, από το κοινοτικό γραφείο λόγω ανακαίνισης, με την βοήθεια της δημοτικής υπαλλήλου και συγχωριανής μας Βάσως Τζελέπη, της κόρης της και της γραμματέας του Πολιτιστικού μας Συλλόγου Κατερίνας Νικολακοπούλου, ταξινομήθηκε και αρχειοθετήθηκε έτσι ώστε να καταστεί διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και ως πολιτιστική κληρονομιά των χωριών μας.