Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης. Τομεάρχης Προστασίας του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τα κύρια σημεία της πρότασης νόμου του κόμματος του, που κατατέθηκε στη Βουλή και μπορεί να σώσει από τράπεζες και funds την πρώτη κατοικία, ακόμη και όσων είναι έμποροι, αλλά και τις χρεωμένες αγροτικές περιουσίες.

Όλη η δήλωση :

«Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε η μόνη κυβέρνηση που προστάτευσε πραγματικά την πρώτη κατοικία στα χρόνια της κρίσης, ψηφίζοντας το έτος 2010 το νόμο 3869 (νόμος Κατσέλη). 

Τον οποίο στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ξήλωσαν και εν τέλει κατήργησαν.

Με τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή να ανέρχονται σε 1.500.000 και με 3.092.000 πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, το ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι αυτό που αναλαμβάνει να σώσει τα σπίτια των οφειλετών, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων, αλλά ακόμη περαιτέρω, να διασώσει και την υπερχρεωμένη αγροτική περιουσία. 

Καταθέσαμε πρόταση νόμου, ζητώντας αυτό που κανένα κόμμα δεν τολμά να προτείνει. Συγκεκριμένα, με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ζητάμε να νομοθετηθεί πως :

  • Ο οφειλέτης, που έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, μπορεί να ζητήσει, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, την προστασία της κύριας κατοικίας του, αναλαμβάνοντας να αποπληρώσει σε μία ρύθμιση που μπορεί να φθάνει μέχρι τα 35 έτη το ποσόν που οι πιστωτές θα εισέπρατταν από τη ρευστοποίησή της.
  • Προστατεύεται η κύρια κατοικία, της οποίας η αντικειμενική ή η εμπορική  αξία δεν υπερβαίνει για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ποσόν των 200.000 ευρώ και μπορεί να φθάνει μέχρι τις 300.000 ευρώ για μία 4μελή οικογένεια.
  • Προβλέπεται το δικαίωμα προτίμησης του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του με την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να απευθύνει προς αυτόν πρόσκληση αγοράς πριν την πώλησή του σε fund, αλλά και όταν η πώληση γίνεται αντίστροφα (από το fund στην τράπεζα). Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται υπό προϋποθέσεις και σε πωλήσεις που έχουν ήδη  πραγματοποιηθεί.
  • Αντίστοιχη προστασία με αυτή της κύριας κατοικίας έχει και η αγροτική ακίνητη περιουσία, τουλάχιστον για όση από αυτή είναι αναγκαία, ώστε να εξακολουθεί ο αγρότης να ασκεί το επάγγελμά του, καλύπτοντας  αξιοπρεπώς τις βιοτικές του ανάγκες.
  • Κάθε οφειλέτης δικαιούται προστασία της κατοικίας του, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων.
  • Η εξυπηρέτηση της ρύθμισης για την προστασία της κατοικίας γίνεται με  επιτόκιο που δε μπορεί να υπερβαίνει το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 1,20 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν το ποσό της δόσης μπορούν, υπό προϋποθέσεις, και εφόσον η αξία κατοικία τους δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα της προστατευόμενης αξίας, να υπολογίζουν σε συνεισφορά του Δημοσίου ή συνδρομή αντίστοιχη της επιδότησης ενοικίου.

H πρόκληση για την κυβέρνηση είναι εδώ. 

Ή ψηφίζει και σώζει τους δανειολήπτες ή απορρίπτει την τροπολογία και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ποιόν πραγματικά υπηρετεί».