ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού καλεί όλα τα μέλη του να προσέλθουν την
Κυριακή 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 20:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου για Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Διοικητικός απολογισμός διετίας 2018 –2019.

 Οικονομικός απολογισμός διετίας 2018-2019.

 Τοποθετήσεις μελών.

 Απαλλαγή ευθυνών διοικητικού συμβουλίου.

 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών διοικητικού συμβουλίου.

 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 20:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου .

Η παρουσία όλων των μελών του συλλόγου είναι απαραίτητη.

Σκεπαστό, 01/06/2020.