Ενόψει της ομιλίας της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης, την οποία θα εκφωνήσει στο Στρασβούργο στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια επισκόπηση του έργου και των επιτευγμάτων της κατά το προηγούμενο έτος. Στην επισκόπηση περιγράφονται οι δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι προσπάθειές της για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς επίσης και η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τις άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Επισημαίνονται επίσης οι προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU και μέσω του RePowerEU, ώστε οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας να καταστούν πιο πράσινες, πιο δίκαιες και πιο ψηφιακές, ικανές να αντεπεξέλθουν σε οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές κρίσεις. Στην επισκόπηση αναλύεται επίσης ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή και επισημαίνονται οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση των πυλώνων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η επισκόπηση περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων και εξελίξεων από τον Σεπτέμβριο του 2021. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα.

 Press Release in English

Ακολουθήστε μας
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 2107272100
http://ec.europa.eu/greece
comm-rep-athens@ec.europa.eu

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε ενημερώστε τις προτιμήσεις σας στο: https://webgate.ec.europa.eu/commfrontoffice/conrep/public/ ή επικοινωνήστε στο: COMM-REP-GR-DATAPROTECTION@ec.europa.eu

If you no longer wish to receive notifications, please change your preferences on: https://webgate.ec.europa.eu/commfrontoffice/conrep/public/ or send an e-mail to:COMM-REP-GR-DATAPROTECTION@ec.europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725.

Αντίστοιχη μεταχείριση επιφυλάσσεται στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας / τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.