Στις 4-6 Μαΐου 2018, πραγματοποιείται στα Καλάβρυτα το 1ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών.

Στο Συνέδριο  αυτό συμμετέχουν διακεκριμένοι συνάδελφοι και συνεργάτες από πολλά  Νοσοκομεία, συμβάλλοντας στο υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή σημαντικού αριθμού συναδέλφων Καλαβρυτινής καταγωγής αλλά και συναδέλφων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην επαρχία μας.

Το συνέδριο πρέπει να γίνει ευκαιρία ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλλά και τόπος συνάντησης των ιατρών και των συνεργατών Καλαβρυτινής καταγωγής.

Επιπλέον πρέπει να αναδεχθούν τα προβλήματα του συστήματος υγείας στην ευρύτερη περιφέρεια των Καλαβρύτων.

Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας είναι να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές επιστημονικός θεσμός με την μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.

Εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά  στην εκδήλωση με προτάσεις για την ολοκλήρωση του επιστημονικού προγράμματος.