Το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις δύο αποφάσεις.

Μη νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η μείωση και η κατάργηση της διδασκαλίας των μαθημάτων γενικής παιδείας «Πολιτική Παιδεία» στην Α’ Λυκείου και «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» στη Β’ Λυκείου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1972/2022 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Γ’ Τμήματος, αποφάνθηκαν ότι τα ωρολόγια προγράμματα, ως προς τα δύο εν λόγω μαθήματα, εκδόθηκαν «μη νομίμως, χωρίς τεκμηρίωση ως προς την τήρηση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων, παραγνωρίζοντας τα κριτήρια άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης».

Αντίθετα, το ΣτΕ με την ίδια απόφασή του έκρινε ότι είναι νόμιμες οι ρυθμίσεις του νόμου 4692/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας από το μάθημα των Λατινικών ως πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, η επαναφορά της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο «δικαιολογείται από τη συναγόμενη από τη σχετική διάταξη εκτίμηση του νομοθέτη για τη συμβολή του μαθήματος των Λατινικών στην καλλιέργεια των ανθρωπιστικών σπουδών».

Έτσι, με τα δεδομένα αυτά, το ΣτΕ έκρινε ότι η νομοθετική πρόβλεψη για την επαναφορά στα ωρολόγια προγράμματα του Γενικού Λυκείου του μαθήματος των Λατινικών στη θέση του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)» έχει έρεισμα τις διατάξεις του νόμου 4692/2020 που όρισαν τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων Γενικού Λυκείου.

Πηγή: protothema.gr